Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh năm 2019

Thứ Năm, 06/06/2019, 20:23 [GMT+7]

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh năm 2019.


Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu về: phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong đó, tỉnh xác định tập trung bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển đô thị; hoàn thành 4 đề án phát triển đô thị đối với: Nha Trang, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm; hoàn thành đề án phân loại đô thị đối với Diên Khánh, Vạn Ninh là đô thị loại IV. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; nghiên cứu phương án thay đổi chức năng ga Nha Trang theo hướng xây dựng nhà ga mới để phục vụ vận tải hàng hóa, ga Nha Trang chỉ phục vụ vận tải hành khách; tiếp tục công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V cho các khu vực đã được quy hoạch phát triển thành nội thị, đô thị…


Kế hoạch cũng xây dựng danh mục các công trình, dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư năm 2019 cho từng huyện, thị xã, thành phố.


N.D

.

các thông tin tiện ích