Kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 15-7

Thứ Tư, 01/04/2020, 15:22 [GMT+7]

Kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 15-7

Ngày 31-3, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 684 sửa đổi một số khoản của điều 1 quyết định số 2536 ngày 6-8-2019 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

 

Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, THCS, THPT trước ngày 15-8.
Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, THCS, THPT trước ngày 15-8.
 
 
Theo đó, một số mốc thời gian được điều chỉnh lùi lại như sau: Các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ II trước ngày 11-7-2020, kết thúc năm học trước ngày 15-7.
 
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7.
 
Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, THCS, THPT năm học 2020-2021 trước ngày 15-8.
 
Các nội dung khác trong Quyết định số 2536 không thay đổi. Quyết định 684 thay thế quyết định số 497 ngày 12-3-2020 của UBND tỉnh.
 
K.D
.

các thông tin tiện ích