Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Thứ Sáu, 27/03/2020, 22:14 [GMT+7]

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 cho các cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục.


Đây là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành. Việc xét tặng thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư 22/2018 của bộ, trong đó đưa ra các tiêu chuẩn về thời gian công tác, các đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo… đối với từng đối tượng. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, đợt xét tặng lần này tính thời gian công tác đến tháng 12-2020; bảng tóm tắt thành tích cá nhân phải kê khai quá trình công tác trong ngành liên tục, rõ ràng. Hồ sơ gửi về sở trước ngày 29-4.


K.D

 

.

các thông tin tiện ích