Xây dựng mô hình tự quản trong nhà trường

Thứ Năm, 01/08/2019, 23:11 [GMT+7]

Xây dựng mô hình tự quản trong nhà trường

Ngày 31-7, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang có văn bản yêu cầu các trường trực thuộc triển khai thực hiện xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong nhà trường.


Theo đó, các trường cần đổi mới nhận thức trong công tác xây dựng mô hình, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, xây dựng mô hình tự quản trong trường học phù hợp với điều kiện, đặc điểm của nhà trường và từng địa phương. Hiệu trưởng các trường cần quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn kinh phí từ việc xã hội hóa cho các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự. Trong năm học 2019 - 2020, mỗi trường rà soát và đăng ký xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu tự quản về an ninh, trật tự. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


T.V

.

các thông tin tiện ích