Sẽ xử lý việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không tuyển viên chức

Thứ Tư, 21/08/2019, 22:35 [GMT+7]

Sẽ xử lý việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không tuyển viên chức

Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020.


Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên như sau:


- Xử lý dứt điểm việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không thực hiện tuyển dụng viên chức tại một số địa phương;


- Bảo đảm định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học theo quy định;


- Không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ;


- Bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các địa phương chủ động đặt hàng các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho địa phương, gắn với nhu cầu sử dụng.


Ngoài ra, khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh và dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện và gia đình, người học có nhu cầu.


T.K

.

các thông tin tiện ích