Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành lập các hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Thứ Năm, 18/07/2019, 22:02 [GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành lập các hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định thành lập 9 hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.


Hội đồng bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học và đại diện cơ quan, tổ chức liên quan. Ít nhất 1/3 tổng số thành viên trong mỗi hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp tiểu học. Các thành viên hội đồng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản gửi tới để nghiên cứu độc lập. Sau đó, hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá đối với các cuốn sách, bộ sách. Trước ngày 30-9, quá trình thẩm định sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt, cho phép sử dụng sách.


Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.


V.A

.

các thông tin tiện ích