Học viện Hải quân: Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện

Học viện Hải quân vừa tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị hậu cần và giải pháp thực hiện công tác hậu cần năm 2018.

Tập huấn tích hợp việc học tập Bác trong giáo dục mầm non

Việc tích hợp được thực hiện thông qua các nhóm phương pháp như: tác động bằng tình cảm, trực quan minh họa, thực hành, đánh giá, nêu gương...

Hội thi Olympic Tin học năm 2018

Trường Sĩ quan Thông tin vừa tổ chức hội thi Olympic Tin học năm 2018 với sự tham gia của 95 học viên, sinh viên từ 22 đội thi trong toàn trường.

 
.

các thông tin tiện ích