Giáo viên không tự ý đi khỏi tỉnh, học sinh hạn chế ra khỏi nhà

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tại văn bản ngày 28-3 gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 cho các cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục.

Trường đại học triển khai dạy trực tuyến

Từ ngày 30-3, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Khánh Hòa sẽ triển khai dạy và học trực tuyến bắt buộc đối với tất cả sinh viên.

 
.

các thông tin tiện ích