Tập trung tạo việc làm cho người dân

Chủ Nhật, 16/02/2020, 23:25 [GMT+7]

Tập trung tạo việc làm cho người dân

Giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) là tiêu chí quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm, nhiều giải pháp tạo việc làm cho NLĐ đã được các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện.


Nâng cao chất lượng lao động


Thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang quyết liệt thực hiện giải quyết việc làm cho NLĐ, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tay nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty, nhà máy trên địa bàn. Hệ thống các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh được đầu tư nâng cấp; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cùng tham gia đào tạo nghề cho NLĐ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp, ngành còn đầu tư thêm trang thiết bị dạy học, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tăng cường đào tạo nghề dài hạn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học để phù hợp với sự thay đổi về kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Nhờ đó, chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 29.086 người. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 57,6% kế hoạch.

 

Người lao động và doanh nghiệp gặp nhau tại phiên giao dịch việc làm lưu động tổ chức ở huyện Khánh Vĩnh.

Người lao động và doanh nghiệp gặp nhau tại phiên giao dịch việc làm lưu động tổ chức ở huyện Khánh Vĩnh.


Lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn chủ động liên kết với công ty tham gia đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên thực hành. Điều này giúp doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu.


Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 80% vào cuối năm 2020 thì tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%. Do vậy, thời gian tới, ngành sẽ tăng cường quản lý nguồn nhân lực, làm tốt công tác quy hoạch, dự báo cung - cầu lao động. Trong đó, khuyến khích doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo lao động. Đồng thời, tiến tới giao quyền tự chủ và chỉ đạo các cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo nghề khi xác định được đầu ra. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo, dạy nghề phải dự báo chính xác nhu cầu của doanh nghiệp trước khi đào tạo. Bên cạnh đó, duy trì các chính sách tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, qua đó tạo ra nguồn giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn.


Thực hiện hiệu quả 4 đề án


Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2020, kế hoạch đặt ra là tăng thêm hơn 11.600 người có việc làm. Vì thế, hiện nay, ngành đã và đang triển khai nhiều giải pháp trong tạo việc làm. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 4 đề án về hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người dân. Cụ thể, đối với Đề án hỗ trợ phát triển thông tin thị trường lao động và giải quyết việc làm tỉnh, sẽ chú trọng nâng cao chất lượng việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề, lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương. Thông tin rộng rãi nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đến tận cấp xã, người dân; quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động cơ sở dữ liệu rộng rãi trên địa bàn tỉnh.


Đối với Đề án nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung liên kết với các đơn vị để thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và phổ biến sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh và của ngành về việc làm, thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Về Đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho NLĐ bị thu hồi đất, ngành sẽ hướng dẫn cho các địa phương triển khai các bước, quy trình để xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân.


Đối với Đề án hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, ngành sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tuyển chọn tạo nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài; đề nghị ban chỉ đạo xuất khẩu lao động các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng chính sách hỗ trợ, tư vấn để người dân hiểu hơn về chính sách, lợi ích xuất khẩu lao động để cùng tham gia.


VĂN GIANG

 

.

các thông tin tiện ích