Lắp đặt 104 công trình khí sinh học

Chủ Nhật, 15/04/2018, 20:39 [GMT+7]

Lắp đặt 104 công trình khí sinh học

Trung tâm Khuyến nông cho hay, thực hiện Chương trình hỗ trợ nông hộ giai đoạn 2017 - 2020, đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã lắp đặt 104 công trình khí sinh học (biogas), đạt 97% kế hoạch. Trong đó, mỗi hệ thống được Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại là đối ứng của người dân. Hiện nay, trị giá đầu tư mỗi hệ thống từ 10 đến 12 triệu đồng.


Năm 2017, ngành chăn nuôi nông hộ gặp nhiều khó khăn, heo rớt giá liên tục, thức ăn chăn nuôi tăng đã ảnh hưởng đến công tác vận động xây dựng hầm biogas. Tuy nhiên, do thấy được hiệu quả từ các năm trước, nhiều hộ đã nhận thức được sự ô nhiễm môi trường do chất thải của chăn nuôi gây ra nên tích cực tham gia đăng ký xây dựng công trình khí sinh học.


Đến nay, thông qua nhiều chương trình, dự án về khí sinh học, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 công trình biogas.


P. LÂM

 

.

các thông tin tiện ích