Giáo viên không tự ý đi khỏi tỉnh, học sinh hạn chế ra khỏi nhà

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tại văn bản ngày 28-3 gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Tỉnh lộ 3

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Tỉnh lộ 3.

 
.

các thông tin tiện ích