VIDEO: Tặng 250 suất quà cho người nghèo tại phường Phước Hải29/04/2020