VIDEO: Thăm vườn lan cung ứng hơn 110.000 cây cho thị trường Tết07/01/2020