VIDEO: Báo Khánh Hòa tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo04/11/2019