VIDEO: Sôi nổi hội thi vật tay TP. Nha Trang28/10/2019