VIDEO: Người dân Vạn Ninh bán tháo tôm, cá chạy bão30/10/2019