VIDEO: Chương trình văn nghệ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh17/05/2019