Video: Diễu hành xe cổ chào mừng Festival Biển 201709/06/2017