Video: Bế mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 201714/06/2017