Video: Lotte Mart và Báo Khánh Hòa phát động "Đồng hành bảo vệ môi trường"17/07/2016