Video: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Suối Cát06/06/2016