Video: Trung tâm thương mại – giải trí Cội Nguồn, siêu thị đầu tiên tại thị xã Ninh Hòa29/05/2016