Video: Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ VIII (khu vực II)26/07/2015