Video: Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ VIII (khu vực miền Trung)31/07/2015