Video: Ấn tượng hội thi đua ghe trên sông Dinh26/02/2015