Video: Kiểm tra, phát hiện hàng tấn rùa biển khô20/11/2014