Video: Đón vị khách thứ 3 triệu - kết lại một năm thành công của du lịch Khánh Hòa28/12/2013