Video: Khai mạc Hội chợ Du lịch Biển đảo Quốc tế Nha Trang 201308/06/2013