Nhiều dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Suối Dầu15/11/2012