Dễ và khó!

- Này ông bạn già, tình hình là tháng 7 này chưa được tăng lương đâu nhé! Cũng là tại bà cô Vi, đương không xuất hiện làm mọi thứ đảo lộn…

Bình thường!

- Nhịp sống đang dần trở lại bình thường, nhưng vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác với bà cô Vi, ông nhé!

Khi nào?

Sau máy "A-tê-em" gạo cho người nghèo, giờ là "A-tê-em" nước cho người dân vùng cao, thiệt là ấm lòng… Mong ông trời thương cho mưa vài trận, chứ nắng nóng khô hạn thế này làm gì cũng khó!

 
.

các thông tin tiện ích