Bế mạc trại sáng tác điêu khắc đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Thứ Sáu, 13/09/2019, 16:24 [GMT+7]

Bế mạc trại sáng tác điêu khắc đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Sáng 13-9, tại Nhà Sáng tác Nha Trang, Khánh Hòa; Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác điêu khắc đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2019.

 

Đại biểu tham quan các tác phẩm tại trại sáng tác.
Đại biểu tham quan các tác phẩm tại trại sáng tác.

 

Trại sáng tác lần này được tổ chức từ ngày 3-7-2019, trong đó thời gian tập trung 15 ngày tại Nhà Sáng tác Nha Trang; thu hút 15 nhà điêu khắc tiêu biểu trên cả nước. Trại sáng tác đã thu được 31 tác phẩm điêu khắc chủ yếu bằng thạch cao và composite. Theo ban tổ chức, các tác phẩm đều bám sát nội dung yêu cầu đề ra, tập trung ca ngợi tinh thần yêu nước của quân và dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

 

Thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp tục tổ chức các trại sáng tác, các cuộc triển lãm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, hình ảnh người chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay nhằm đưa các tác phẩm mỹ thuật đến với công chúng yêu nghệ thuật tạo hình. Các tác phẩm tốt được Bảo tàng tuyển chọn, đề xuất với Tổng cục Chính trị sưu tầm để triển lãm và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

 

THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích