Thiết chế văn hóa cơ sở còn khó khăn

Mặc dù đã có sự quan tâm, nhưng thực trạng hoạt động của nhiều nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Dấu ấn công tác bảo tồn văn hóa

Thời gian gần đây, ngành Văn hóa đã để lại dấu ấn khá tích cực trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, cũng như tổ chức thành công nhiều lễ hội truyền thống.

Quân chủng Hải quân khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu vực II

Tối 16-7, tại Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu vực II, với chủ đề "Chiến sĩ Hải quân xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tham gia liên hoan nghệ thuật Khu vực II lần này có 10 đội thi đến từ các học viện, nhà trường, các đơn vị phía nam của Quân chủng.

 
.

các thông tin tiện ích