Dòng chảy bài chòi ở Khánh Hòa

Bài chòi là loại hình nghệ thuật truyền thống phổ biến ở Khánh Hòa. Từ nền tảng ban đầu là đoàn kịch hát phục vụ chiến trường, đến nay, dù có những bước thăng trầm, nhưng dòng chảy của sân khấu kịch bài chòi ở Khánh Hòa vẫn luôn được duy trì liền mạch.

Lời của hoa...

Trong cuộc đời của mỗi người, có những loài hoa gắn liền với tuổi thơ và ký ức.

Kỷ niệm 719 năm ngày thánh hóa của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 18-9 (tức ngày 20-8 Âm lịch), Ban Quản lý di tích Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo tại Nha Trang tổ chức kỷ niệm 719 năm ngày thánh hóa (ngày giỗ) của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2019).

 
.

các thông tin tiện ích