Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

Thứ Năm, 04/07/2019, 21:52 [GMT+7]

Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

Ngày 4-7, tại Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao (TDTT) và một số văn bản mới có hiệu lực thuộc lĩnh vực TDTT. Hơn 200 đại biểu công tác trong lĩnh vực thể thao của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở, trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự.


Tại hội nghị, Thạc sĩ Lê Thanh Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã giới thiệu một số nội dung cơ bản trong lần sửa đổi, bổ sung này như: sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động TDTT; quy định về chính sách phát triển thể thao quần chúng; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; chế độ đãi ngộ cho huấn luyện viên, vận động viên…


Được biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14-6-2018 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, gồm 27 điều sửa đổi, bổ sung; thêm mới 2 điều và bãi bỏ 1 điều.


A.N
 

.

các thông tin tiện ích