Trường Tiểu học Ninh Diêm: Nâng cao chất lượng dạy và học

Cùng với các hoạt động chuyên môn, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa chú trọng và cụ thể hóa bằng những việc làm, phong trào thi đua thiết thực, góp phần tạo không khí dạy và học sôi nổi trong nhà trường.

Lan tỏa các tấm gương làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả.  

Nhiều hoạt động vì người nghèo

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Mặt trận các cấp huyện Diên Khánh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; thực hiện tốt công tác cứu trợ thiên tai; hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn đột xuất…

 
.

các thông tin tiện ích