Lan tỏa các tấm gương làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả.  

Nhiều hoạt động vì người nghèo

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Mặt trận các cấp huyện Diên Khánh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; thực hiện tốt công tác cứu trợ thiên tai; hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn đột xuất…

Đảng bộ Công an tỉnh: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Công an tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, qua đó, phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

 
.

các thông tin tiện ích