Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Thứ Hai, 14/10/2019, 21:17 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ tuyển dụng công chức hành chính cho các cơ quan hành chính thuộc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 như sau:


1. Ngạch tuyển dụng và số lượng chỉ tiêu cần tuyển:


- Chuyên viên (mã số ngạch 01.003): 161 chỉ tiêu;


- Kiểm lâm viên (mã số ngạch 10.226): 09 chỉ tiêu;


- Kế toán viên ( mã số ngạch 06.031): 06 chỉ tiêu;


- Kiểm lâm viên trung cấp (mã số ngạch 10.228): 04 chỉ tiêu;


- Văn thư (02.007): 02 chỉ tiêu;


- Văn thư trung cấp (02.008): 05 chỉ tiêu.


2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng được niêm yết cụ thể tại Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa (trụ sở cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - Khu liên cơ số 01 Trần Phú - Nha Trang).


3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 14/11/2019. Thí sinh nộp phiếu dự tuyển và lệ phí trực tiếp tại Sở Nội vụ Khánh Hòa (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng).


Lệ phí tạm thu là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).


4. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, danh mục tài liệu môn kiến thức chung, môn kiến thức chuyên ngành và các thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng được niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và có thể truy cập tại địa chỉ http://snv.khanhhoa.gov.vn ( cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ Khánh Hòa).


Để giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi điền phiếu đăng ký dự tuyển; xin liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn chi tiết (Số điện thoại liên hệ: 0582.3828492 hoặc 0582.3827095). 

.

các thông tin tiện ích