Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019

Thứ Ba, 10/09/2019, 22:26 [GMT+7]

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 122 viên chức sự nghiệp (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương: 74 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương: 48 chỉ tiêu) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/9/2019 đến 17h00 ngày 08/10/2019.


Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truycập tại cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa – Khu liên cơ 2 – 04 Phan Chu Trinh – Nha Trang và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.                                
                                
 

.

các thông tin tiện ích