Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Y tế huyện Vạn Ninh năm 2019

Thứ Hai, 19/08/2019, 22:11 [GMT+7]

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Y tế huyện Vạn Ninh năm 2019.

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Y tế huyện Vạn Ninh như sau:

1. Chức danh thi tuyển: Trưởng Phòng Y tế huyện Vạn Ninh.
    
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng, bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII). Ngoài ra, còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 2, Phần III, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Y tế huyện Vạn Ninh.

3. Thời gian, địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 10/8/2019 đến hết ngày 05/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh (qua Phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh), số 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0258 3840.258.

Nội dung chi tiết Kế hoạch thi tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Vạn Ninh: http://www.vanninh.khanhhoa.gov.vn

 

.

các thông tin tiện ích