Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Thứ Năm, 18/07/2019, 00:49 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2019 như sau:


1. Vị trí tuyển dụng: 26 vị trí, cụ thể:


- Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng: 04 vị trí (Kỹ thuật viên hạng IV 02 vị trí; Diễn viên hạng III 01 vị trí; Chuyên viên 01 vị trí).


- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống: 08 vị trí (Diễn viên hạng IV 07 vị trí; Diễn viên hạng III 01 vị trí).


- Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 vị trí (Họa sĩ hạng III).


- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh: 11 vị trí (Kỹ sư hạng III 01 vị trí; Kỹ thuật viên hạng IV 06 vị trí; Quản trị viên hệ thống hạng IV 01 vị trí; Âm thanh viên hạng III 01 vị trí; Đạo diễn nghệ thuật hạng III 02 vị trí).


- Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao: 02 vị trí (Huấn luyện viên hạng III).


Chi tiết thông tin về vị trí tuyển dụng cập nhật tại Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao svhtt.khanhhoa.gov.vn tại mục Thông báo.


2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:


- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;


- Từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


- Có đơn xin đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc cần làm tuyển dụng; Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.


3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:


- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;Giấy chứng nhận sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên;


- 02 ảnh (04 cm x 06 cm) và 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh dự tuyển.


4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

 
-  Nhận hồ sơ từ ngày 17/7/2019 đến 17 giờ ngày 15/8/2019.


- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 01 - 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3828635.


- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ.


5. Hình thức và nội dung tuyển dụng.


Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:


- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.


- Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (bao gồm cả thời gian chuẩn bị), thời gian thực hành 10 phút.


Thực hiện thực hành chỉ áp dụng cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và thể dục thể thao, các lĩnh vực còn lại thực hiện phỏng vấn.


6. Thời gian và địa điểm xét tuyển.


- Thời gian: Vòng 1 dự kiến ngày 29/8/2019, Vòng 2 dự kiến ngày 14/9/2019.


- Địa điểm: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; Địa chỉ: 01 - 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

 

.

các thông tin tiện ích