Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển sinh

Thứ Tư, 15/05/2019, 21:26 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH


Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa liên kết với các Trường Đại học, các Học viện có uy tín, có chất lượng, tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng các ngành học, bậc học sau đây:


I. CÁC LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ VLVH:


1.    Liên kết với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh:


-    Quản trị kinh doanh.


-    Luật Kinh tế.


-    Xây dựng.


-    Cấp thoát nước.


-    Công tác xã hội.


2.    Liên kết với Trường Đại học Vinh:


-    Luật học (văn bằng 1).


-    Luật học (liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng).


-    Luật học (văn bằng 2)


3.    Liên kết với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh:


-    Luật học (văn bằng 1).


-    Luật học (văn bằng 2).


4.    Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh:


-    Quản trị bệnh viện (văn bằng 1).


-    Quản trị bệnh viện (văn bằng 2).


-    Ngân hàng (văn bằng 2).


-    Kế toán doanh nghiệp (văn bằng 1).


-    Luật và quản trị địa phương (văn bằng 2).


5.    Liên kết với Trường Đại học CNTT TP. Hồ Chí Minh:


-    Công nghệ thông tin (văn bằng 1 & văn bằng 2)


6.    Liên kết với Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế:


-    Quản lý đất đai (văn bằng 2).


II. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ:


1. Giám sát thi công xây dựng công trình


2. Chỉ huy trưởng công trường


3. Quản lý dự án xây dựng


4. Định giá xây dựng.


5. Lập và thẩm định dự án.


6. Đấu thầu.


7. Quản lý hợp đồng, hoàn công, thanh quyết toán công trình.


8. Đo bốc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng.


9. Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Kế toán trưởng HCSN


10. Nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản (MG-ĐG-QLS).


11. An toàn lao động


12. Phân tích và lập kế hoạch kinh doanh


13. Kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo và cán bộ nguồn


14. Kỹ năng bán hàng sử dụng internet và mạng xã hội


15. Kiến thức pháp luật về hợp đồng


16. Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng


III. CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ

1. Đào tạo Nghề Luật sư


2. Đào tạo Nghề Công chứng viên

IV. BỒI DƯỠNG HÈ 2019:

1.    Tiếng Anh (dành cho học sinh mất căn bản), Tin học (dành cho học sinh cấp 1)


2.    ĐẶC BIỆT: Chương trình: Hành trang cho trẻ vào lớp MỘT.

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Đào tạo của Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa (số 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang); Điện thoại: (0258) 3521535, (0258) 6283014; Email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn; Website: gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn

 

.

các thông tin tiện ích