THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Thứ Ba, 16/04/2019, 21:43 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Thực hiện Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 3-4-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “ Về việc Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê”, Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:


1.Tổng số công chức cần tuyển dụng:


- Văn phòng cơ quan Cục Thống kê: 3 chỉ tiêu


- Chi cục Thống kê cấp huyện: 3 chỉ tiêu


2. Điều kiện, chỉ tiêu, vị trí, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việclàm, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng công chức cũng như hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển được đăng trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn


3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 22-4-2019 đến 7-5-2019 tại Trụ sở cơ quan Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa (Phòng Tổ chức – Hành chính), số 97 Bạch Đằng, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3527408

 

.

các thông tin tiện ích