Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án

Chủ Nhật, 07/04/2019, 21:50 [GMT+7]

Thông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa năm 2019

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng như sau:


1. Chức danh thi tuyển: Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa.


2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:


Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng, bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII). Ngoài ra, còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 2, Phần III, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ:


Thời gian phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 28/3/2019 đến hết ngày 25/4/2019  (trong giờ hành chính) tại Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa (qua Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa) – số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, ĐT: 0258 3846 652.


Nội dung chi tiết Kế hoạch thi tuyển được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thị xã Ninh Hòa: http://www.ninhhoa.khanhhoa.gov.vn,
 

 

.

các thông tin tiện ích