BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 7 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thứ Ba, 16/04/2019, 21:40 [GMT+7]

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 7

Trụ sở: 23 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐT: 0258.38514191         Fax: 0258.38515924

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

* Vị trí Quản lý thi công: 06 người

- Trình độ chuyên môn Đại học trở lên chuyên ngành Thuỷ Lợi, Xây dựng, Giao thông.

- Trình độ  ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông    số 01/2014/TT-BGĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, sức khoẻ tốt, nhiệt tình với công việc, sẵn sàng đi công tác tại các dự án do Ban  quản lý.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm 03 năm trở lên làm công tác quản lý dự án, thiết kế, kỹ thuật thi công tại Ban quản lý dự án, Tư  vấn và các doanh nghiệp xây dựng. 

* Vị trí thẩm định kỹ thuật - dự toán: 03 người

- Trình độ chuyên môn Đại học trở lên chuyên ngành Thuỷ Lợi, Xây dựng.

- Trình độ  ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông    số 01/2014/TT-BGĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, sức khoẻ tốt, nhiệt tình với công việc, sẵn sàng đi công tác tại các dự án do Ban  quản lý.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm 03 năm trở lên làm công tác thiết kế, thẩm định, dự toán tại Ban quản lý dự án, Tư  vấn và các doanh nghiệp Xây dựng.

* Vị trí Hành chính quản trị: 02 người

 - Trình độ chuyên môn Đại học trở lên chuyên ngành Thủy lợi, Hành chính, Luật;

- Trình độ  Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông    số 01/2014/TT-BGĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, sức khoẻ tốt, nhiệt tình với công việc.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm 03 trở lên làm công tác nhân sự, tổng hợp tại các Ban quản lý dự án, tư vấn và các doanh nghiệp. 

* Vị trí Kế toán viên: 01 người

 - Trình độ chuyên môn trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính,  Kinh tế;

- Trình độ  ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông    số 01/2014/TT-BGĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, sức khoẻ tốt, nhiệt tình với công việc..

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm 03 trở lên làm công tác kế toán tại Ban quản lý dự án, tư vấn và các doanh nghiệp. 

Hồ sơ tuyển dụng gồm:

+ Phiếu dự tuyển;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ;

+ Các bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập được công chứng;

+ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)  ký, đóng dấu của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc

Hồ sơ được gửi về:

Phòng Tổ chức - Hành chính

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, số 23 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

­­­­Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày  13/5/2019 đến hết ngày 17/5/2019.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 06/2019.

Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển, không tiếp qua điện thoại.

 

.

các thông tin tiện ích