Thông báo tuyển dụng

Thứ Năm, 15/03/2018, 23:03 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng


Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức tuyển dụng người làm việc năm 2018 của đơn vị như sau:


1.    Vị trí tuyển dụng


-    01 Chuyên viên Văn phòng


-    01 Kế toán viên


-    02 Chuyên viên Ban Tư vấn – Phong trào.


2.    Hình thức tuyển dụng


Xét tuyển


3.    Thời gian bán và nhận hồ sơ


Trong giờ hành chính các ngày làm việc, kể từ ngày 16/3/2018 đến hết ngày 16/4/2018.


4.    Thông tin liên hệ


Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Khu liên cơ 1 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0258.3816708; 3816607; 3826125.


 

.

các thông tin tiện ích