Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng: 1. Chỉ tiêu, số lượng và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng - Số lượng tuyển dụng: 04 lao động; làm việc tại Phòng Giao dịch huyện, thị xã thành phố. 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng: 26 vị trí, cụ thể: - Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng: 04 vị trí (Kỹ thuật viên hạng IV 02 vị trí; Diễn viên hạng III 01 vị trí; Chuyên viên 01 vị trí). - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống: 08 vị trí (Diễn viên hạng IV 07 vị trí; Diễn viên hạng III 01 vị trí).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh tuyển dụng

1/ Vị trí tuyển dung: Kỹ sư thủy lợi làm việc tại văn phòng 2/ Số lượng: 05 NV 3/ Mô tả công việc: -    Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công, thanh quyết toán công trình.

 
.

các thông tin tiện ích