Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu - Lĩnh vực Hành chính công. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký. - Thời gian nhận phiếu đăng ký từ ngày 1/7/2020 đến 16 giờ ngày 30/7/2020.

Sở Tư pháp Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Sở Tư pháp Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức,  

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thông báo tuyển dụng

1. Kỹ sư, cử nhân các ngành: Sinh học, hóa sinh, công nghệ sinh học; Điện; Công nghệ thông tin; 2. Bác sĩ thú y; Kỹ sư chăn nuôi thú y; 3. Trung cấp Dược, Kỹ thuật xét nghiệm; ....

 
.

các thông tin tiện ích