Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tuyển dụng viên chức

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Thông báo tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên. 2. Số lượng cần tuyển: 02 người. 3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. 4. Yêu cầu: Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung cụ thể như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức

 
.

các thông tin tiện ích