Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 3 công chức

- Đang là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Trong đó công chức có 3 năm (36 tháng) công tác trở lên; viên chức có 5 năm (60 tháng) công tác trở lên.

Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nha Trang tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nha Trang có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên khách hàng cá nhân.

Thông báo tuyển dụng nhân viên

1.    Số lượng: 03 người. 2.    Mô tả công việc: Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Giải phóng mặt bằng). Thời gian làm việc: 08 tiếng, tuần làm việc 05 ngày (Từ thứ 2 đến thứ 6, có thể làm việc ngày thứ 7 để đáp ứng tiến độ công việc).

 
.

các thông tin tiện ích