UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Hai, 09/04/2018, 23:06 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang theo Thông báo thu hồi đất số 826/TB-UBND ngày 27/10/2016 của UBND TP. Nha Trang.


Trung tâm kính đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi Dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, nộp hồ sơ nhà đất gồm: Sổ hộ khẩu, CMND, Giấy tờ nhà đất liên quan đến thửa đất bị thu hồi tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (Số 9A Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang), UBND P. Vĩnh Hòa trước ngày 20/4/2018 để Trung tâm có cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ. Nếu sau thời gian nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không cung cấp hồ sơ, Trung tâm sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.


 

.

các thông tin tiện ích