Thông báo

Thứ Bảy, 07/04/2018, 00:00 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Vĩnh Trung thông báo:


1.    Niêm yết phương án bồi thường, di chuyển mồ mả dự kiến đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Vĩnh Trung tại Xóm Gò, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến.


-    Kèm phương án bồi thường di chuyển mồ mả dự kiến: 16 trường hợp – 55 mộ.


-    Hiện tại có 8 mộ vắng chủ (Mộ số 15, 16, 18, 40, 45, 48, 49, 60) nằm trên đất UBND xã quản lý bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Vĩnh Trung tại Xóm Gò, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang ai là thân nhân liên hệ UBND xã Vĩnh Trung hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa để kê khai (Sơ đồ mộ chỉ).


2.    Địa điểm niêm yết: Thôn Võ Cạnh – Võ Cang – Võ Dõng; UBND xã Vĩnh Trung và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa;


3.    Thời gian niêm yết: 20 ngày, từ ngày 22/3/2018 đến ngày 10/4/2018.


4.    Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND xã Vĩnh Trung hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa – Số 13A Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang.


5.    Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.
 

.

các thông tin tiện ích