Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, TP. Nha Trang thông báo:

Thứ Sáu, 13/04/2018, 22:54 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, TP. Nha Trang thông báo:


1.    Các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả tại khu vực Tổ Đầm Bấy, P. Vĩnh Nguyên thuộc diện di dời để thực hiện dự án Đầu tư và Phát triển đảo Hòn Tre, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang có trách nhiệm kê khai mồ mả để lập phương án di dời theo quy định.


-    Thời gian và địa điểm: Kể từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 10/5/2018 có mặt tại khu đất nghĩa trang Bãi Lận, tổ Đầm Bấy, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (Trừ thứ 7 và Chủ nhật).


2.    Yêu cầu hộ gia đình , cá nhân là thân nhân mồ mả của khu vực trên đến đùng thời gian, địa điểm theo thông báo để được hướng dẫn cụ thể (liên hệ Trí sđt: 01262932068).


3.    Sau thời hạn thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được thân nhân các phần mộ tại khu vực Tổ Đầm Bấy, P. Vĩnh Nguyên. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án di dời như trường hợp không xác định được thân nhân của người có mồ mả, những thắc mắc khiếu nại sẽ không xem xét giải quyết.
 

.

các thông tin tiện ích