UBND thành phố Nha Trang thông báo

Chủ Nhật, 04/03/2018, 22:19 [GMT+7]

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG THÔNG BÁO


Thông báo số 126/TB-UBND ngày 26/2/2018 của UBND  thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 462/TB-UBND ngày 21/6/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập  trung thành phố Nha Trang


-    Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án: 3,1 ha


-    Thời gian thực hiện: Từ năm 2018


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật. 

.

các thông tin tiện ích