Thông báo

Thứ Năm, 01/03/2018, 23:23 [GMT+7]

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG THÔNG BÁO


Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các Thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.


1.    Lý do thu hồi đất: thực hiện dự án Môi trường bền vững các Thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.


-    Địa điểm thu hồi đất: Xã Vĩnh Ngọc và UBND P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.


-    Diện tích thu hồi đất: Khoảng 103.221,9 m2.


-    Vị trí khu đất: Được xác định theo các Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thiết lập ngày 4/4/2017.


-    Chủ đầu tư: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.


2.    Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đang sử dụng đất trong phạm vi xây dựng công trình phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng vật kiến trúc gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.


3.    Dự kiến thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

.

các thông tin tiện ích