V/v Kê khai mồ mả để thực hiện dự án Nút giao thông Ngọc Hội - Đường 23/10 TP. Nha Trang

Thứ Hai, 26/02/2018, 23:33 [GMT+7]

THÔNG BÁO


V/v Kê khai mồ mả để thực hiện dự án Nút giao thông Ngọc Hội - Đường 23/10 TP. Nha Trang


Để có cơ sở lập phương án di dời mồ mả tại khu vực miếu Bạch Mã, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội - Đường 23/10, TP. Nha Trang, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo:


1.    Các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả tại khu vực miếu Bạch Mã, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp bị ảnh hưởng bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội - Đường 23/10 TP. Nha Trang có trách nhiệm kê khai mồ mả để lập phương án di dời theo quy định.


-    Thời gian: Từ ngày 26/2/2018 đến hết ngày 23/3/2018.


-    Địa điểm kê khai: UBND xã Vĩnh Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (số 13A đường Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


2.    Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả của khu vực trên đến đúng thời gian, địa điểm theo thông báo để được hướng dẫn cụ thể.


3.    UBND xã Vĩnh Hiệp có trách nhiệm niêm yết , thông báo đến hộ gia đình, cá nhân trong ranh giớ giải tỏa biết để thực hiện và phối hợp chặt chẽ giúp Tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


4.    Sau thời gian thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được thân nhân các phần mộ tại khu vực miếu Bạch Mã, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp thuộc ranh giới dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án di dời như trường hợp không xác định được thân nhân của người có mồ mả, những thắc mắc hoặc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết. 

.

các thông tin tiện ích