UBND thành phố Nha Trang Thông báo

Thứ Ba, 27/02/2018, 22:00 [GMT+7]

THÔNG BÁO


-     UBND thành phố Nha Trang Thông báo số 88/TB-UBND ngày 07/02/2018 về việc điều chỉnh diện tích và phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị VCN – Phước Long II, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, phần diện tích tăng lên như sau:


+ Phần đường số 1A từ đường 25 đến đường 28.


+ Phần diện tích mở rộng Đường số 28 từ lộ giới 20m lên 35m; giới hạn từ đường 1A đến hết ranh dự án VCN – Phước Long II.


-  Phạm vi ranh giới: Xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2018 tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa duyệt ngày 11/01/2018, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 25/01/2018.


-  Địa điểm thu hồi đất để thực hiện dự án: Phường Phước Long, TP Nha Trang


-  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.


Đề nghị các cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất trong phạm vi khu vực quy hoạch liên hệ với UBND phường Phước Long hoặc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN, địa chỉ: Tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang để phối hợp thực hiện công tác kiểm kê và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà đất bị giải tỏa: hộ khẩu, CMND…


Thời gian thực hiện kê khai và nộp hồ sơ: Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 07/3/2018. 

.

các thông tin tiện ích